Levering og pris, mv.
 
Ydelsen aftales
  Hver enkelt ydelse aftales og bekræftes på forhånd.
  Øvre grænse for uforudsete ydelser aftales.
 
Ydelsens form
  Mundtlig eller notat, udkast, rapportbrev, mv.
 
Leveringsform
  Elektronisk dokument i ønsket format, doc, pdf, mv.
  Papirdokument.
  
Leveringstid og sted
  Levering til aftalt tid pr. e-mail, FTP, fax, mv. eller post.
 
Pris og betaling
  Pris efter tilbud baseret på timepris, udlæg, ekspedition og leveringsform.
  Timepris 1200,- kr.
  Betaling kontant pr. løbende måned.
 
Møder
   Effektiv mødetid. Jeg kommer til dig efter aftale.