Kvalitetssikring
 
Ydelserne udøves under professionens etiske regler og tilstræbes at leve op til verserende love, bekendtgørelser, konventioner, og praksis.
 
Europæisk patentrådgivning
EP: European Patent Convention, EF direktiver, epi's Code of Conduct
 
International patentrådgivning
WIPO: Paris Convention, Patent Law Treaty, Patent Cooporation Treaty
 
Dansk patentrådgivning
DK: Patentloven LBK nr. 1136, Bekendtgørelsen BEK nr. 299, mv.
 
National patentvejledning - eksempler
US:  U.S. Patent Act - 35 U.S. Code Section 1-376 , MPEP
JP:   Patent Act of Japan, Examination Guidelines for Patent and Utility Model
CN: Patent Law of People's Republic of China, Implementing Regulations
EA: Eurasian Patent Convention, Patent Regulations
 
Websiderne er valideret med 3WC Markup Validation Service
 
  og