Ydelser - eksempler på spørgsmål   
   
Anvendelse af patenter  
  Udarbejdelse af patentstrategier Hvad gør dine konkurrenter?
  Vurdering af patentporteføljer Hvilke patenter kan du undvære?
  Vurdering af krænkelse Krænker et produkt et patent?
   
Erhvervelse af patenter  
  Vurdering af patenterbarhed  Undtagelse fra patentering?
  Udarbejdelse af patentansøgninger Er underkravene eksemplificeret?
  Sagsbehandling Kan trussel om afslag imødegås?
  Validering af EP patenter  "Huller" i oversættelsen?
   
Vedligeholdelse af patenter  
  Rådgivning om gebyrbetaling Bruger du betalingsfirmaer?
    
Forsvar af patenter  
  Imødegåelse af indsigelser Er andre efter dine patenter?
  Udarbejdelse af indsigelser Skal du efter andres patenter?
   
Rådgivning om patenter  
  Nationale: fx DK, US, JP, CN Vejledning om patentlovgivning.
  Internationale: EP og WO Patentkrav til forskellige lande.
   
Databasesøgning  
   Kendt teknik Er din opfindelse allerede kendt?
   Patentfamilier Hvilke patenter og lande?
   Overvågning Nye patentansøgninger fra andre?
   
Andet  
   Repræsentation ved EPO Jeg kan møde for dig ved EPO.
   Second opinion Hvad mener jeg om en patentsituation.
   Oversættelser til GB og DK Arbejdssprog: GB, DE, FR og DK.