Velkommen
  Jeg har 20 års erfaring med rådgivning om patenter.
Hvem rådgiver jeg?
  Opfindere, virksomheder, investorer, advokater, m.fl.
 
Hvorfor skal du eje patenter?
  For at kunne forhindre andre i erhvervsmæssig udnyttelse af dine opfindelser.
 
Hvad er et patent?
  Eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse - ikke en tilladelse!
  Andre end patenthaveren må ikke udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt.
 
Hvad rådgiver jeg om?
  Hvordan du kan erhverve, vedligeholde, forsvare og anvende patenter.
 
Hvorledes gør du?
  Kontakt mig for et uforpligtende møde.
 
Med venlig hilsen
  Johnny Schmidt, European Patent Attorney
 
 
Det engelske ord "awareness" betyder viden, bevidsthed, forståelse, åbenhed for indtryk, årvågenhed, klar erkendelse - fra Gyldendals Store Røde Ordbøger